سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-02-20

عنوان : ( آنالیز رخساره ها و سکانس های رسوبی سازند تیرگان در شمال چناران )

نویسندگان: ریحانه کباری , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز رخساره ها - سکانس های رسوبی - سازند تیرگان - شمال چناران

کلمات کلیدی

, آنالیز رخساره ها , سکانس های رسوبی , سازند تیرگان , شمال چناران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014213,
author = {کباری, ریحانه and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {آنالیز رخساره ها و سکانس های رسوبی سازند تیرگان در شمال چناران},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنالیز رخساره ها - سکانس های رسوبی - سازند تیرگان - شمال چناران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز رخساره ها و سکانس های رسوبی سازند تیرگان در شمال چناران
%A کباری, ریحانه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]