هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2009-12-15

عنوان : ( بررسی تاثیر جملات چشمه در مدلسازی عددی جریان با امواج ایستا )

نویسندگان: ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله معادلات دو بعدی متوسط عمقی آبهای سطحی با استفاده از روش عددی حجم محدود Roe-TVD بر یک شبکه بی سازمان چهارضلعی حل می شوند. در جمله چشمه، اثر شیب، اصطکاک بستر و تلاطم در نظر گرفته می شود. از مدل تلاطمی متوسط عمقی تنش برای تکمیل معادلات استفاده می گردد. آنگاه جریان در یک کانال در برخورد با یک مانع عرضی شبیه سازی می شود و نتایج (DASM) جبری بدست آمده با داده های یک مدل آزمایشگاهی مقایسه می گردد. آزمون های عددی نشان می دهند که فاز و دامنه امواج ایستا با حذف جملات چشمه مختلف تغییر می کند؛ بدین معنی که اگر دو جمله چشمه حذف شود بهترین نتایج با حفظ جمله تلاطمی و حذف جملات شیب و اصطکاک بستر بدست می آید و اگر یک جمله چشمه حذف شود بهترین نتایج با حذف جمله تلاطمی حاصل می شود.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: روش Roe -TVD , مدل متوسط عمقی تنش جبری , (DASM) جمله چشمه, امواج ایستا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014250,
author = {علامتیان, ابراهیم and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {بررسی تاثیر جملات چشمه در مدلسازی عددی جریان با امواج ایستا},
booktitle = {هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: روش Roe -TVD ، مدل متوسط عمقی تنش جبری ،(DASM) جمله چشمه، امواج ایستا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر جملات چشمه در مدلسازی عددی جریان با امواج ایستا
%A علامتیان, ابراهیم
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2009

[Download]