هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2009-12-15

عنوان : ( مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با تعبیه تبدیل باز شونده در ورودی خم )

نویسندگان: علی رضا شمخالچیان , محبوبه جمعه زاده , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جریان فوق بحرانی در کانالهای خمیده مدلسازی میشود و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی رینر و هاگر و همچنین حل های تحلیلی ناپ و ایپن مقایسه میگردد سپس به منظور کاهش ارتفاع موج در دیوار خارجی کانال خمیده، از یک تبدیل بازشونده کوچک در دیوار داخلی ورودی خم استفاده میشود، در این صورت امواج منفی ناشی از بازشدگی و امواج مثبت خم در دیواره بیرونی ترکیب میشوند. این مطالعات برروی سه کانال با خمیدگیهای مختلف انجام میگیرد. مطالعات عددی نشان میدهدکه در صورت استفاده از تبدیل بازشونده با ضوابط و معیارهای بیان شده در این مقاله میتوان شدت امواج را در سه خم مورد مطالعه تا حداکثر 45 % کاهش داد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: کانالهای خمیده, جریان فوق بحرانی, امواج مورب, تبدیل بازشونده, روش .Roe-TVD
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014253,
author = {شمخالچیان, علی رضا and جمعه زاده, محبوبه and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با تعبیه تبدیل باز شونده در ورودی خم},
booktitle = {هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: کانالهای خمیده، جریان فوق بحرانی، امواج مورب، تبدیل بازشونده، روش .Roe-TVD},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با تعبیه تبدیل باز شونده در ورودی خم
%A شمخالچیان, علی رضا
%A جمعه زاده, محبوبه
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2009

[Download]