هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2009-12-15

عنوان : ( ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج تیز ایستا در جریانهای فوق بحرانی کانالها )

نویسندگان: ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله معادلات دو بعدی متوسط گرفته شده در عمق سنت ونانت با در نظر گرفتن جملات تلاطمی، در جریان فوق بحرانی همراه با شاک های ایستا حل شده اند. در این کار از روش حجم محدود Roe-TVD با استفاده از سلولهای مثلثی بی سازمان استفاده شد. برای تکمیل معادلات هیدرودینامیک، مدلهای طول اختلاط k −ε) ،(ML) و تنش جبری (ASM) بکار برده شد. آنگاه جریان در کانال به همراه یک مانع در پلان با عرض های متفاوت شبیه سازی گردید و نتایج عددی با داده های بدست آمده از مدل آزمایشگاهی مقایسه شد. کاربرد مدلهای مختلف نشان میدهد که در نظر گرفتن اثرات تلاطم جوابهای عددی را در محل شاکهای ایستا بهبود می بخشد. بررسی کیفی نتایج و تحلیل کمی در مقایسه با سایر مدلها جواب های مطلوب تری بدست می دهد.

کلمات کلیدی

, روش Roe -TVD , مدل طول اختلاط(ML), مدل , k −ε , مدل تنش جبری (ASM) , شا کهای ایستا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014255,
author = {علامتیان, ابراهیم and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج تیز ایستا در جریانهای فوق بحرانی کانالها},
booktitle = {هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش Roe -TVD ، مدل طول اختلاط(ML)، مدل ، k −ε ، مدل تنش جبری (ASM) ، شا کهای ایستا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج تیز ایستا در جریانهای فوق بحرانی کانالها
%A علامتیان, ابراهیم
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2009

[Download]