هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26

عنوان : ( مطالعه عددی شرایط جریان در برخورد با پایه پل )

نویسندگان: ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق جریان در بر خورد با پایه های یک پل بصورت عددی بررسی می شود. شبیه سازی بر مبنای معادلات ناماندگار متوسط عمقی سنت ونانت میباشد. حل معادلات با روشحجم محدود Roe-TVD در یک شبکه بی سازمان چهار ضلعی انجام میشود. برای مدلسازی اثرات تلاطمی از مدل DASM استفاده میگردد. صحت مدل عددی با نتایج بدست آمده از روابط تجربی و داده های آزمایشگاهی موجود کنترل گردیده است. اثر شکل پایه پل بر میزان حداکثر بالاآمدگی آب قبل از پایه پل بصورت عددی بررسی شده و با استفاده از نتایج عددی، ضرایب ثابت مدل تجربی چاربنو و هالی اصلاح گردیده است.

کلمات کلیدی

, روش حجم محدود Roe-TVD , شبکه بی سازمان, مدل تلاطمی DASM , رابطه yarnell
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014256,
author = {علامتیان, ابراهیم and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مطالعه عددی شرایط جریان در برخورد با پایه پل},
booktitle = {هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2010},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {روش حجم محدود Roe-TVD ، شبکه بی سازمان، مدل تلاطمی DASM ، رابطه yarnell},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی شرایط جریان در برخورد با پایه پل
%A علامتیان, ابراهیم
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2010

[Download]