هفتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2009-08-13

عنوان : ( نامساوی نمایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی )

نویسندگان: محمدمهدی رشیدی رستمکلایی , حسنعلی آذرنوش , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نامساوی نمایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت و مانای اکید که تبدیل لاپلاس متناهی دارند، ارائه می گردد. به عبارت دیگر نرخ همگرایی قوی برای نامساوی نمایی از این متغیر که قبلا توسط اولیویرا (2005) برقرار شده بود، بهبود می یابد. در پایان نیز مثالی از این نرخ همگراای ارائه می گردد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی نامساوی های نمایی, متغیرهای تصادفی پیوندی, نرخ همگرایی, همگرایی قریب به یقین, مانایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014265,
author = {رشیدی رستمکلایی, محمدمهدی and آذرنوش, حسنعلی and جباری نوقابی, هادی},
title = {نامساوی نمایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی},
booktitle = {هفتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی نامساوی های نمایی، متغیرهای تصادفی پیوندی، نرخ همگرایی، همگرایی قریب به یقین، مانایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نامساوی نمایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی
%A رشیدی رستمکلایی, محمدمهدی
%A آذرنوش, حسنعلی
%A جباری نوقابی, هادی
%J هفتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
%D 2009

[Download]