رهیافت های سیاسی و بین المللی, دوره (1), شماره (15), سال (2008-11) , صفحات (11-28)

عنوان : ( چپ اصلاح‌طلب: نگاهی به دیدگاه‌های سیاسی ریچارد رورتی )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رورتی جامعه‌ی لیبرال بورژوایی مطلوب خود را به صورت بازاری ترسیم می‌کند که دو طرف آن را باشگاه‌های انحصاری خصوصی احاطه کرده‌اند و در حالی به معامله با یکدیگر می‌پردازند که حاضر به پذیرش عقاید یکدیگر نیستند. او البته لیبرالیسم را پایان تاریخ تلقی نمی‌کند و تمایل خود را برای-تجربه کردن آداب و رسوم و نهادهای جدید- و آفرینش‌های نو ابراز می‌دارد. رورتی در شمار لیبرال‌های برابری‌جو و متمایل به چپ محسوب می‌شود و به اصلاحات گام‌به‌گام برای دستیابی به عدالت اقتصادی باور دارد. او از بی‌توجهی روشنفکران چپ‌گرای امروزین (که آن‌ها را «چپ‌گرایان فوکویی» می‌نامد) به مسائل ملموس جوامع همچون «رنج و نابرابری» و گسترش اختلاف طبقاتی ابراز ناخرسندی می‌کند، و در حالی که نظرات فلسفی آنان را درست توصیف می‌کند، دیدگاه‌های سیاسی‌شان را ابلهانه می‌خواند. میهن‌دوستی وجه دیگری از نگرش سیاسی رورتی است که مستقل از سایر وجوه برای وی اهمیّت دارد؛ او میهن‌دوستی را به تحقق یا تقرّب به آرمان‌شهر لیبرال اما برابری‌جوی خود مشروط نمی‌سازد.

کلمات کلیدی

, ریچارد رورتی, پست‌مدرنیسم, لیبرالیسم, میهن‌دوستی, خویشتن‌آفرینی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014266,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {چپ اصلاح‌طلب: نگاهی به دیدگاه‌های سیاسی ریچارد رورتی},
journal = {رهیافت های سیاسی و بین المللی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {15},
month = {November},
issn = {1735-739x},
pages = {11--28},
numpages = {17},
keywords = {ریچارد رورتی، پست‌مدرنیسم، لیبرالیسم، میهن‌دوستی، خویشتن‌آفرینی، برابری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چپ اصلاح‌طلب: نگاهی به دیدگاه‌های سیاسی ریچارد رورتی
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J رهیافت های سیاسی و بین المللی
%@ 1735-739x
%D 2008

[Download]