اولین همایش فنآوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی , 2009-03-04

عنوان : ( بررسی تاثیر اسانس شش گیاه دارویی به همراه انتی بیوتیک استرپتومایسین در کنترل دونمونه کنترل استاندارد سالمونلا )

نویسندگان: جبار فلاحی , مهدی هدایتی , پرویز رضوانی مقدم , سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی و مطالعه اثرات گیاهان دارویی بر روی عوامل میکروبی مولد بیماریها میتواند ما را در رسیدن به روش پایدار در کنترل عوامل بیماری زا رهنمون سازد....

کلمات کلیدی

, استرپتومایسین , آنتی باکتریال , سالمونلا , گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014275,
author = {فلاحی, جبار and مهدی هدایتی and رضوانی مقدم, پرویز and طریقی, سعید},
title = {بررسی تاثیر اسانس شش گیاه دارویی به همراه انتی بیوتیک استرپتومایسین در کنترل دونمونه کنترل استاندارد سالمونلا},
booktitle = {اولین همایش فنآوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {استرپتومایسین ، آنتی باکتریال ، سالمونلا ، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اسانس شش گیاه دارویی به همراه انتی بیوتیک استرپتومایسین در کنترل دونمونه کنترل استاندارد سالمونلا
%A فلاحی, جبار
%A مهدی هدایتی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A طریقی, سعید
%J اولین همایش فنآوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2009

[Download]