سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( تاثیر خواص مکانیکی و ریزساختار بر قابلیت ماشینکاری فولادهای AISI 1045 )

نویسندگان: حمید سازگاران , احد ضابط , بهنام معتکف ایمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماشینکاری یکی از فرآیندهای مهم و پرکاربرد در تولید قطعات مخصوصاً در صنایع خودروسازی می‌باشد. ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی تاثیر فراوانی بر قابلیت ماشینکاری دارند. در مطالعه حاضر، قابلیت ماشینکاری براساس معیارهای نیروی برشی در تراشکاری و زبری سطح بعد از تراشکاری فولادهای تجاری AISI 1045 مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات خواص مکانیکی شامل سختی‌سنجی و آزمون کشش می‌باشد و تاثیرات سختی، تنش تسلیم، درصد تغییر طول و انرژی برحسب مساحت زیر منحنی تنش-کرنش بر قابلیت ماشینکاری مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌های ریزساختاری و تحلیل تصاویر به دست آمده انجام شده است و تاثیرات درصد پرلیت و میزان کشیدگی ساختار بررسی شده است. مطابق با نتایج به دست آمده، افزایش سختی، کاهش تنش تسلیم و افزایش درصد تغییر طول سبب افزایش نیروی برش در تراشکاری می‌شود. افزایش میزان کشیدگی ساختار و افزایش درصد پرلیت نیروی برشی را کاهش و زبری سطح را افزایش می‌دهد.

کلمات کلیدی

, قابلیت ماشینکاری, خواص مکانیکی, ریزساختار, نیروی برشی, زبری سطح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014288,
author = {سازگاران, حمید and ضابط, احد and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {تاثیر خواص مکانیکی و ریزساختار بر قابلیت ماشینکاری فولادهای AISI 1045},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {قابلیت ماشینکاری، خواص مکانیکی، ریزساختار، نیروی برشی، زبری سطح},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر خواص مکانیکی و ریزساختار بر قابلیت ماشینکاری فولادهای AISI 1045
%A سازگاران, حمید
%A ضابط, احد
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]