شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , 2010-01-26

عنوان : ( مدل سازی تولید هارمونیک دوم در بلور فوتونی غیرخطی دوبعدی به روش FDTD )

نویسندگان: ابراهیم عطاران کاخکی , مهدی کمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند تولید هارمونیک دوم در بلورهای فوتونی غیرخطی دو بعدی از اهمیت زیادی برخوردار است و تا کنون کارهای تئوری و عملی بسیاری در این خصوص صورت گرفته است. در میان کارهای تئوری, هم از آرایش مربعی و هم آرایش مثلثی بلور فوتونی استفاده شده است ولی هیچکدام در مقام مقایسه این دو آرایش از نگاه ساختار نواری برنیامده‌اند. کار انجام شده به این جنبه می‌پردازد و قبل از شبیه‌سازی فرآیند تولید هارمونیک دوم, ساختاری را می‌یابیم که در آن با تغییر پارامترهای هندسی و مادی, گاف فوتونی ظاهر نمی‌شود‌ و حالت بهینه‌ای برای بهره تولید هارمونیک بدست می‌آوریم.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: بلور فوتونی, تولید هارمونیک دوم, روش عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014307,
author = {عطاران کاخکی, ابراهیم and مهدی کمالی},
title = {مدل سازی تولید هارمونیک دوم در بلور فوتونی غیرخطی دوبعدی به روش FDTD},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران},
year = {2010},
location = {یزد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: بلور فوتونی; تولید هارمونیک دوم; روش عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی تولید هارمونیک دوم در بلور فوتونی غیرخطی دوبعدی به روش FDTD
%A عطاران کاخکی, ابراهیم
%A مهدی کمالی
%J شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
%D 2010

[Download]