پانزدهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر , 2010-02-20

عنوان : ( ارائه یک ابزار طراحی جدید مبتنی بر شبیه سازی، برای بهینه سازی نوسانسازهایLC با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفی )

نویسندگان: عماد ابراهیمی , حبیب رجبی مشهدی , ساسان ناصح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک CAD Tool سریع، مبتنی بر شبیه سازی و آگاه از المان های پارازیتیک برای طراحی بهینه نوسانسازهای اتصال- ضربدری LC ارائه می شود. این CAD می تواند با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه NSGA-II، نوسانسازهای LC طراحی کند که نویزِفاز و توان مصرفی آنها بطور همزمان در مقدار بهینه (کمینه) قرار داشته باشد. در این روش اندازه تمام المانهای مدار و ولتاژ بایاس به عنوان پارامترهای طراحی درنظر گرفته شده است که هسته بهینه ساز با استفاده از الگوریتم NSGA-II و استخراج نتایج شبیه-سازی نوسانساز از نرم افزار Hspice، مقادیر این پارامترها را برای یک طراحی بهینه تعیین می کند. در این ابزارِ طراحی برای افزایش سرعت از تحلیل بسیار سریع Harmonic Balance استفاده شده است. در نهایت سه ساختار متداول از نوسانسازهای اتصال- ضربدری برای فرکانس نوسان 4/2 گیگاهرتز (استاندارد (IEEE 802.11 در تکنولوژی 0.18µm_CMOS طراحی شده و کاربرد و کارایی هر ساختار، مبتنی بر جبهه Parto بدست آمده، تشریح می گردد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک چندهدفه, جبهه Pareto, نوسانساز اتصال- ضربدری LC, نویزِفاز, CAD Tool, .NSGA-II
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014318,
author = {ابراهیمی, عماد and رجبی مشهدی, حبیب and ناصح, ساسان},
title = {ارائه یک ابزار طراحی جدید مبتنی بر شبیه سازی، برای بهینه سازی نوسانسازهایLC با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفی},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوریتم ژنتیک چندهدفه، جبهه Pareto، نوسانساز اتصال- ضربدری LC، نویزِفاز، CAD Tool، .NSGA-II},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک ابزار طراحی جدید مبتنی بر شبیه سازی، برای بهینه سازی نوسانسازهایLC با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفی
%A ابراهیمی, عماد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A ناصح, ساسان
%J پانزدهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر
%D 2010

[Download]