همایش ملی پیشگیری از جرم , 2009-02-28

عنوان : ( خصوصی سازی پیشگیری از جرم در ایران )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش جرائم و نگرانیهای روزافزون از اقدامات ضد اجتماعی از یک سو و محدودیتهای منابع و ناتوانی های دولت در پیشگیری و کنترل جرائم از دیگر سوی موجب پیدایش گرایشهای نوینی در این زمینه شده است. زمان آن فرا رسیده است که اعتراف کنیم در شرایط جدید زندگی اجتماعی دولت توان کافی برای دفاع از شهروندان و آماج جرائم را ندارد، لذا واگذاری بخش قابل توجهی از پروژه ی پیشگیری و کنترل جرائم به بخش خصوصی امری اجتناب ناپذیر می نماید. مطالعات و تجربیات جدید نشان داده است که سرمایه گذاریهای بخش خصوصی، صنعت، تجارت، بیمه و مسکن بیش از سرمایه گذاری بخش عمومی در کاهش آمار جرائم مؤثر بوده است، به گونه ای که در جوامع مدرن مرزبندی میان بخش خصوصی و دولتی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم شفافیت گذشته را ندارد. پروسه ی خصوصی سازی پیشگیری از جرم در کشور ما در ابعاد متعدد در حال شکل گیری است. دولت می تواند با تقویت و کنترل آن در قالب یک پروژه ی ملی آن را تکامل بخشیده و ابعاد نوینی بدان بیفزاید. این پروژه بصورت جامع یا تدریجی و بخشی قابل مطالعه است. گام اوّل در این حرکت تغییر فکر و اندیشه ی حاکم بر بخشهای عمومی و خصوصی برای رهایی از پارادایم مسئولیت انحصاری و تخصصی دولت در حوزه ی کنترل و پیشگیری از جرائم است. آگاه سازی، حساسیت زایی و مسئول سازی در جامعه مکمل این بعد خواهد بود. پژوهش در راستای شناسایی امکانات و قابلیت های موجود در حوزه های خارج از دولت بعد دیگر این تحقیق است. کیفیت وارد کردن فاکتور بهداشت جنائی و کاهش موقعیت های ارتکاب جرم در بخشهای صنعت، تولید، حمل و نقل، توزیع و فروش، کالا و خدمات و ... و چگونگی اعمال سیاست های تنبیهی و تشویقی و استفاده از پتانسیل بالای بخش خصوصی در پیشگیری از جرم، بخشهای دیگری از این نوشتار را به خود اختصاص می دهند. بخش مسکن نیز با تولید مجتمع ها و محله های مسکونی ایمن و دارای قابلیت های توسعه و تقویت فرهنگ همسایگی و نظارت محلی نقش مهمی در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم و کاهش بار هزینه های بخش عمومی ایفا می کند. ابعاد دیگر این نوشتار بر نقش صنعت بیمه، پلیس خصوصی و استفاده از امکانات بخش خصوصی در حوزه های اصلاح، درمان و مراقبت های لازم بعد از صدور احکام قضایی و تأثیر آن بر پیشگیری از وقوع و تکرار جرم متمرکز خواهد بود. در پایان مزایای گسترده ی حضور فعال بخش خصوصی در حوزه ی پیشگیری از جرم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, پیشگیری, جرم, بخش عمومی, بخش خصوصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014324,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا},
title = {خصوصی سازی پیشگیری از جرم در ایران},
booktitle = {همایش ملی پیشگیری از جرم},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {پیشگیری، جرم، بخش عمومی، بخش خصوصی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خصوصی سازی پیشگیری از جرم در ایران
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%J همایش ملی پیشگیری از جرم
%D 2009

[Download]