مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (9), شماره (3), سال (2009-10) , صفحات (81-90)

عنوان : ( منحنی صدکی استاندارد شده وزن در مقابل سن کودکان کمتر از 5 سال )

نویسندگان: مریم امدادی فرد , محمد صفریان , حسن دوستی , محمد تقی شاکری , محمد فضایلی , زهرا اباصلتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پایش رشد، شناسایی جمعیت در معرض خطر اختلالات رشد و در سطح فردی، مقایسه ی الگوی رشدی طفل و تفسیر آن با استفاده از نمودارهای رشد موجود، در جهت شناسایی الگوهای رشد نامناسب و بیمارگونه است. در این مطالعه، منحنی های صدکی مرجع، جهت ارزیابی رشد کودکان در استان خراسان بزرگ و مقایسه ی آنها با نمودارهای سازمان بهداشت جهانی ترسیم گردید.

کلمات کلیدی

, وزن, روش LMSP , منحنی های صدکی, کودکان, مقادیر مرجع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014340,
author = {امدادی فرد, مریم and محمد صفریان and دوستی, حسن and محمد تقی شاکری and محمد فضایلی and زهرا اباصلتی},
title = {منحنی صدکی استاندارد شده وزن در مقابل سن کودکان کمتر از 5 سال},
journal = {مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care},
year = {2009},
volume = {9},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-2487},
pages = {81--90},
numpages = {9},
keywords = {وزن، روش LMSP ، منحنی های صدکی، کودکان، مقادیر مرجع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منحنی صدکی استاندارد شده وزن در مقابل سن کودکان کمتر از 5 سال
%A امدادی فرد, مریم
%A محمد صفریان
%A دوستی, حسن
%A محمد تقی شاکری
%A محمد فضایلی
%A زهرا اباصلتی
%J مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care
%@ 2008-2487
%D 2009

[Download]