ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2008-03-04

عنوان : ( طراحی و پیاده سازی نرم افزار هوشمند مربیگری یک تیم فوتبال )

نویسندگان: محمدحسین داورپور , نصراله جوادیان صراف , سعید ستایشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش ، طراحی یک نرم افزار هوشمند به عنوان جایگزینی برای مربیان فوتبال بود که قادر باشد با توجه به بازیکنان یک تیم و عملکرد آن تیم در بازی های قبل و نیز با توجه به حریف بعدی و بر اساس معیارهای مورد نظر برای تیم در بازی بعدی (مثلا لزوم بازی تهاجمی) از بین آرایشهای ممکن برای تیم (2-4-4، 1-4-5 و ...) آرایشی را برای آن بازی برگزیند و بازیکنانی را در آن آرایش بگنجاند که احتمال به ثمر رسیدن گل، بیشینه و احتمال دریافت گل کمینه باشد.

کلمات کلیدی

, نرم افزار, مربی گری, فوتبال, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014348,
author = {محمدحسین داورپور and جوادیان صراف, نصراله and سعید ستایشی},
title = {طراحی و پیاده سازی نرم افزار هوشمند مربیگری یک تیم فوتبال},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2008},
location = {جزیره کیش, ايران},
keywords = {نرم افزار، مربی گری، فوتبال، مدل محاسباتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و پیاده سازی نرم افزار هوشمند مربیگری یک تیم فوتبال
%A محمدحسین داورپور
%A جوادیان صراف, نصراله
%A سعید ستایشی
%J ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2008

[Download]