یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

عنوان : ( مقایسه تحلیل پایداری شیبهای موردی در حوزه برمهان )

نویسندگان: حسین صادقی , محمد غفوری , بتول علیمحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوزه آبریز برمهان در دامنه جنوبی رشته کوه بینالود واقع گشته است. برای مطالعه موردی چند لغزش منطقه پس از برداشت صحرایی نقاط قرار گرفته بر بالای تاج لغزش، پایین تاج، نقاط مرزی لغزش و ناحیه هموار کف لغزش با استفاده از دستگاه، مدل رقومی زمین منطق تهیه گردید.

کلمات کلیدی

, حوزه آبریز, لغزش, تحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014361,
author = {صادقی, حسین and غفوری, محمد and بتول علیمحمدی},
title = {مقایسه تحلیل پایداری شیبهای موردی در حوزه برمهان},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حوزه آبریز، لغزش، تحلیل پایداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تحلیل پایداری شیبهای موردی در حوزه برمهان
%A صادقی, حسین
%A غفوری, محمد
%A بتول علیمحمدی
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]