سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری و انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( بررسی مقایسه ای تاثیر اتمسفر تف جوشی برمورفولوژی حفرات نمونه تف جوشی شده Astaloy CrM به کمک پردازش تصویر )

نویسندگان: مصطفی مکارم , محسن حدادسبزوار , علی حائریان اردکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای تاثیر اتمسفر تف جوشی برمورفولوژی حفرات نمونه تف جوشی شده Astaloy CrM به کمک پردازش تصویر

کلمات کلیدی

اتمسفر تف جوشی مورفولوژی حفرات فاکتور شکل فاکتور کشیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014363,
author = {مکارم, مصطفی and حدادسبزوار, محسن and حائریان اردکانی, علی},
title = {بررسی مقایسه ای تاثیر اتمسفر تف جوشی برمورفولوژی حفرات نمونه تف جوشی شده Astaloy CrM به کمک پردازش تصویر},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری و انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اتمسفر تف جوشی مورفولوژی حفرات فاکتور شکل فاکتور کشیدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای تاثیر اتمسفر تف جوشی برمورفولوژی حفرات نمونه تف جوشی شده Astaloy CrM به کمک پردازش تصویر
%A مکارم, مصطفی
%A حدادسبزوار, محسن
%A حائریان اردکانی, علی
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری و انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2009

[Download]