اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2009-08-12

عنوان : ( شناسایی غلظت هورمونی اپتیمم محیط کشت برگ نوروزک (Salvia leriifolia Benth ) )

نویسندگان: معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , علی رمضانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی غلظت هورمونی اپتیمم محیط کشت برگ نوروزک (Salvia leriifolia Benth )

کلمات کلیدی

, نوروزک, Salvia leriifolia Benth, کشت بافت, باززایی, هورمون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014375,
author = {مدرس, معصومه and ابریشم چی, پروانه and علی رمضانی},
title = {شناسایی غلظت هورمونی اپتیمم محیط کشت برگ نوروزک (Salvia leriifolia Benth )},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نوروزک، Salvia leriifolia Benth; کشت بافت، باززایی، هورمون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی غلظت هورمونی اپتیمم محیط کشت برگ نوروزک (Salvia leriifolia Benth )
%A مدرس, معصومه
%A ابریشم چی, پروانه
%A علی رمضانی
%J اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2009

[Download]