اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2009-08-12

عنوان : ( بررسی تاثیر تاج پوشش Artemisia khorasanica Podl بر جنبه های فیزیولوژیکی استقرار و بقاء Bromus kopetdaghensis Drobov )

نویسندگان: اعظم مقام نیا , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر تاج پوشش Artemisia khorasanica Podl بر جنبه های فیزیولوژیکی استقرار و بقاء Bromus kopetdaghensis Drobov

کلمات کلیدی

, درمنه خراسانی, بروموس کپت داغی, Artemisia khorasanica Podl, Bromus kopetdaghensis Drobov , تسهیل, استقرار, تاج پوشش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014382,
author = {مقام نیا, اعظم and ابریشم چی, پروانه and فرزام, محمد},
title = {بررسی تاثیر تاج پوشش Artemisia khorasanica Podl بر جنبه های فیزیولوژیکی استقرار و بقاء Bromus kopetdaghensis Drobov},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {درمنه خراسانی، بروموس کپت داغی، Artemisia khorasanica Podl; Bromus kopetdaghensis Drobov ; تسهیل، استقرار، تاج پوشش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تاج پوشش Artemisia khorasanica Podl بر جنبه های فیزیولوژیکی استقرار و بقاء Bromus kopetdaghensis Drobov
%A مقام نیا, اعظم
%A ابریشم چی, پروانه
%A فرزام, محمد
%J اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2009

[Download]