نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , 2000-02-21

عنوان : ( بررسی اثر تغییر نوع پوشش ایمپلنت های دندانی و ضخامت آنها در تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- پوشش )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست , علی قانعی قوشخانه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از پوشش های سرامیکی در ایمپلنتهای دندانی به علت دلایل زیادی از جمله سازش سریع با استخوان، فقدان فیبری در محل ایمپلنت و اتصال ایمپلنت- استخوان محکمتر، به صورت عمومی در آمده است. در بین این پوشش ها، هیروکسی اپاتین و فلوئورآپاتیت استفاده بیشتری دارند. در مقاله حاضر با استفاده از تحلیل تنش به روش اجزاء محدود و به صورت دو بعدی Dyna و IMZ در حالت های مختلف با پوشش های HA و FA با ضخامت های 100، 65 و 33 میکرون مدل سازی شده اند. نتایج تحلیل تنش نشان داد که در ایمپلنتDyna تنش ماکزیمم در سطح تماس ایمپلنت-پوشش و سطح تماس پوشش- استخوان با افزایش ضخامت پوشش کاهش می یابد. همچنین در شرایط یکسان تنش ماکزیمم در ایمپلنت با پوشش FA کمتر از همان ایپلنت با پوشش HA بود. اما تنش سطح تماس ایمپلنت-پوشش و سطح تماس پوشش- استخوان در ایمپلنت با پوشش FA بیشتر از همان ایمپلنت با پوشش HA بود. اما در تنش ماکزیمم ایجاد شده در ایمپلنت با تغییر نوع پوشش و ضخامت آن هیچ تغییری نداشت.

کلمات کلیدی

, ایمپلنت, هیدروکسی آپاتیت, فلوئورآپاتیت, المان محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014390,
author = {فرهنگ دوست, خلیل and قانعی قوشخانه, علی},
title = {بررسی اثر تغییر نوع پوشش ایمپلنت های دندانی و ضخامت آنها در تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- پوشش},
booktitle = {نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران},
year = {2000},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایمپلنت، هیدروکسی آپاتیت، فلوئورآپاتیت، المان محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تغییر نوع پوشش ایمپلنت های دندانی و ضخامت آنها در تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- پوشش
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A قانعی قوشخانه, علی
%J نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
%D 2000

[Download]