همایش بین المللی بزرگداشت یکصد و سی ودومین سال تولد علامه اقبال لاهوری , 2010-02-24

عنوان : ( اقبال شناسی در دانشگاه فردوسی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به پیشینة اقبال شناسی در دانشگاه فردوسی در سه مرحله از دهة چهل تا امروز پرداخته شده است

کلمات کلیدی

, اقبال, دانشگاه فردوسی, رجایی, فلسفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014396,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {اقبال شناسی در دانشگاه فردوسی},
booktitle = {همایش بین المللی بزرگداشت یکصد و سی ودومین سال تولد علامه اقبال لاهوری},
year = {2010},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {اقبال، دانشگاه فردوسی، رجایی، فلسفه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اقبال شناسی در دانشگاه فردوسی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J همایش بین المللی بزرگداشت یکصد و سی ودومین سال تولد علامه اقبال لاهوری
%D 2010

[Download]