First Congress on fuzzy and Intelligent Systems , 2007-08-29

عنوان : ( آنالیز الپتیکال فوریه کپسول شنوایی در سه گونه : ( persicus, libycus, crassu) مریونس )

نویسندگان: فرزانه ممتازی , جمشید درویش , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی اشکال در زیست شناسی و پزشکی از تکنیک های مورفومتریک استفاده می شود .این تکنیکها در دهه اخیر رشد چشمگیری است .در این روش به جای بررسی اجزای شکل مانند داشته اند Outline روشهای آلاسیک تمام شکل به صورت دو بعدی مورد یکی از این روش ها بررسی قرار می گیرد و شکل با انتخاب یک نقطه ثابت به عنوان مرجع برای تمام شکلهای مشابه و اندازه گیری مختصات نقاط دور شکل به صورت ریاضیاتی تعریف می شود .در این مطالعه شکل 4 قسمت آپسول شنوایی) بخش شکمی، ماستوئید، مئاتوس و مثلث سوپرامئاتال (از سه گونه پستانداران، جوندگان (مورد بررسی قرار گرفت .آنالیز بیضی الپتیکال برای M.persicus, و M.crassus متعلق به جنس )Meriones بررسی داده به عنوان تابع پارامتریک از فاصله t ، از نقاط حول M.libycus ها آه مبتنی است بر تجزیه های جداگانه فوریه (Δxi, Δyi)x,y تجمعی از اختلافات اولین مولفه های شکل، استفاده شد .براساس مطالعات انجام شده تنها شکل قسمت مئاتوس دارای تغییرات معنی دار در بین سه گروه بوده و دارای ارزش تاآسونومیکی است . این روش امروزه در تشخیص سلولهای سرطانی از سایر سلولها و تشخیص اسکیزوفرنی بر اساس تغییر شکل آورپوس آالوزوم وتغییرات شکلی اسکلت بدن و بیماریهای آن مورد استفاده قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, آنالیز الپتیکال فوریه, کپسول شنوایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014415,
author = {ممتازی, فرزانه and درویش, جمشید and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and مقیمی, علی},
title = {آنالیز الپتیکال فوریه کپسول شنوایی در سه گونه : ( persicus, libycus, crassu) مریونس},
booktitle = {First Congress on fuzzy and Intelligent Systems},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آنالیز الپتیکال فوریه; کپسول شنوایی;},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز الپتیکال فوریه کپسول شنوایی در سه گونه : ( persicus, libycus, crassu) مریونس
%A ممتازی, فرزانه
%A درویش, جمشید
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A مقیمی, علی
%J First Congress on fuzzy and Intelligent Systems
%D 2007

[Download]