پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2010-02-20

عنوان : ( یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع بدون بازدید مجدد پاسخ‫ها )

نویسندگان: غلامحسین اکباتانی فرد , رضا منصفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع با امکان حذف بازدید مجدد پاسخ‫ها، ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی با به خاطر سپردن نقاطی که از قبل مورد جستجو قرار داده است از بازدید مجدد آن‫ها در نسل‫های بعدی جلوگیری نموده و در صورت مشاهده‫ی پاسخ تکراری با اعمال عملگر جهش وقفی به یک پاسخ غیر‫تکراری می‫رسد. در واقع الگوریتم پیشنهادی توابع برازش را برای پاسخ‫های تکراری بررسی نمی‫کند از این رو باعث کاهش هزینه محاسباتی الگوریتم خواهد شد همچنین با اعمال جهش وقفی، تنوع پاسخ‫ها را افزایش می‫دهد. شبیه‫سازی‫های انجام شده نشان داده است که الگوریتم پیشنهادی دارای همگرایی و تنوع بهتری در رسیدن به جواب‫های بهینه، نسبت به الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II است.

کلمات کلیدی

, : الگوریتم ژنتیک, بهینه سازی چند هدفه, بهینه پارتو, بازدید مجدد, جبهه جلویی, غالب بودن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014417,
author = {غلامحسین اکباتانی فرد and منصفی, رضا},
title = {یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع بدون بازدید مجدد پاسخ‫ها},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی چند هدفه، بهینه پارتو، بازدید مجدد، جبهه جلویی، غالب بودن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع بدون بازدید مجدد پاسخ‫ها
%A غلامحسین اکباتانی فرد
%A منصفی, رضا
%J پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2010

[Download]