پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2010-02-20

عنوان : ( زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتم‌های تپه‌نوردی و شبیه‌سازی حرارتی )

نویسندگان: رضا منصفی , جواد حمیدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مسئله زمان‌بندی کارها در سیستم‌های ناهمگن به دلیل لزوم استفاده بهینه از ماشین‌های محاسباتی موجود و همچنین صرف زمان کمتر برای اجرای الگوریتم‌های زمان‌بندی، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با درنظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در یک سیستم ناهمگن دارای شبکه ارتباطی ستاره‌ای بررسی شده است. یکی از اهداف زمان‌بندی در این‌گونه سیستم‌ها، کمینه‌سازی زمان کل پاسخ است. تاکنون الگوریتمی معین با پیچیدگی زمانی چند جمله‌ای که بتواند در تمام حالت‌ها جواب بهینه را تولید کند، برای این منظور ارائه نشده است. این مسئله مانند مسائل ترکیباتی، پیچیده به نظر می‌رسد و راه حل‌های موجود برای آن، راه حل‌های ابتکاری است. در این مقاله الگوریتم‌های تپه‌نوردی و شبیه‌سازی حرارتی و ترکیب آنها با الگوریتم ژنتیک به عنوان راه حل‌های مسئله پیشنهاد شده است. با انجام شبیه‌سازی و مقایسه نتایج مشاهده می‌شود که این راه حل‌ها، در مقایسه با سایر روش‌های موجود جواب‌های بهتری تولید می‌کنند. در میان روش‌های موجود، الگوریتم‌های پیشنهادی از میانگین کل درصد خطای نسبی کمتری برخوردار هستند.

کلمات کلیدی

, زمان‌بندی, بار محاسباتی تقسیم‌پذیر, زمان بازگشت نتایج, سیستم‌های ناهمگن, الگوریتم تپه‌نوردی, الگوریتم شبیه‌سازی حرارتی, الگوریتم‌های ترکیبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014418,
author = {منصفی, رضا and حمیدزاده, جواد},
title = {زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتم‌های تپه‌نوردی و شبیه‌سازی حرارتی},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زمان‌بندی، بار محاسباتی تقسیم‌پذیر، زمان بازگشت نتایج، سیستم‌های ناهمگن، الگوریتم تپه‌نوردی; الگوریتم شبیه‌سازی حرارتی، الگوریتم‌های ترکیبی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتم‌های تپه‌نوردی و شبیه‌سازی حرارتی
%A منصفی, رضا
%A حمیدزاده, جواد
%J پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2010

[Download]