پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2010-02-20

عنوان : ( زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتمPSO )

نویسندگان: رضا منصفی , جواد حمیدزاده , زهرا جوادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مسئله زمان‌بندی کارها در سیستم‌های ناهمگن به دلیل لزوم استفاده بهینه از ماشین‌های محاسباتی موجود و همچنین صرف زمان کمتر برای اجرای الگوریتم‌های زمان‌بندی، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با درنظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در یک سیستم ناهمگن دارای شبکه ارتباطی درختی تک‌سطحی بررسی شده است. یکی از اهداف زمان‌بندی در این‌گونه سیستم‌ها، کمینه‌سازی زمان کل پاسخ است. تاکنون الگوریتمی معین با پیچیدگی زمانی چند جمله‌ای که بتواند در تمام حالت‌ها جواب بهینه را تولید کند، برای این منظور ارائه نشده است. این مسئله مانند مسائل ترکیباتی، پیچیده به نظر می‌رسد و راه حل‌های موجود برای آن، راه حل‌های ابتکاری است. در این مقاله الگوریتم PSO به عنوان یک راه حل مسئله پیشنهاد شده است. با انجام شبیه‌سازی و مقایسه نتایج مشاهده می‌شود که این راه حل، در مقایسه با سایر روش‌های موجود جواب‌های بهتری تولید می‌کند. در میان روش‌های موجود، الگوریتم PSO پیشنهادی دارای کمترین میانگین درصد خطای نسبی است.

کلمات کلیدی

, زمان‌بندی, بار محاسباتی تقسیم‌پذیر, زمان بازگشت نتایج, سیستم‌های ناهمگن, الگوریتم PSO.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014419,
author = {منصفی, رضا and حمیدزاده, جواد and زهرا جوادی},
title = {زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتمPSO},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زمان‌بندی، بار محاسباتی تقسیم‌پذیر، زمان بازگشت نتایج، سیستم‌های ناهمگن، الگوریتم PSO.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتمPSO
%A منصفی, رضا
%A حمیدزاده, جواد
%A زهرا جوادی
%J پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2010

[Download]