شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , 2009-12-27

عنوان : ( مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0) )

نویسندگان: طیبه مولاروی , احمد کمپانی , محمد حسینی , C. Ambrosch-Draxl , ناصر شاه طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0)

کلمات کلیدی

مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014447,
author = {مولاروی, طیبه and کمپانی, احمد and حسینی, محمد and C. Ambrosch-Draxl and شاه طهماسبی, ناصر},
title = {مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0)},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران},
year = {2009},
location = {یزد, ايران},
keywords = {مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0)
%A مولاروی, طیبه
%A کمپانی, احمد
%A حسینی, محمد
%A C. Ambrosch-Draxl
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
%D 2009

[Download]