همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه , 2010-06-16

عنوان : ( عوامل و ریشه های فساد اداری از دیدگاه اسلام )

نویسندگان: حبیب اله دعائی , یوسف رمضانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هیچ انسانی ذاتا متخلف و گناهکار آفریده نمی شود.

کلمات کلیدی

, فساد اداری , اسلام , پیشگیری , سازمان ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014450,
author = {دعائی, حبیب اله and یوسف رمضانی},
title = {عوامل و ریشه های فساد اداری از دیدگاه اسلام},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه},
year = {2010},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {فساد اداری - اسلام - پیشگیری - سازمان ریشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل و ریشه های فساد اداری از دیدگاه اسلام
%A دعائی, حبیب اله
%A یوسف رمضانی
%J همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه
%D 2010

[Download]