اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2010-02-22

عنوان : ( رواج گویش تاریخ بیهقی در جنوب خراسان )

نویسندگان: زهرا اختیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گویشها نقش مهمی در فهم و درک بهتر متون کلاسیک ایفا می کنند. ...

کلمات کلیدی

, گویش, تاریخ بیهقی, لغات و تعبیرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014457,
author = {اختیاری, زهرا},
title = {رواج گویش تاریخ بیهقی در جنوب خراسان},
booktitle = {اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گویش، تاریخ بیهقی، لغات و تعبیرات مشترک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رواج گویش تاریخ بیهقی در جنوب خراسان
%A اختیاری, زهرا
%J اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی
%D 2010

[Download]