ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی , 2008-05-27

عنوان : ( بررسی فعالیت مخصوص رودناز در پنج کرم پهن )

نویسندگان: نعمت الله رزمی , حسن باغیشنی , محمدامین بهزادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فایل پیوست می باشد.

کلمات کلیدی

, رودناز, کرم پهن, سیانید, سم زدایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014461,
author = {نعمت الله رزمی and باغیشنی, حسن and محمدامین بهزادی},
title = {بررسی فعالیت مخصوص رودناز در پنج کرم پهن},
booktitle = {ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {رودناز-کرم پهن-سیانید-سم زدایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فعالیت مخصوص رودناز در پنج کرم پهن
%A نعمت الله رزمی
%A باغیشنی, حسن
%A محمدامین بهزادی
%J ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی
%D 2008

[Download]