علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (47), سال (2009-5) , صفحات (411-420)

عنوان : ( فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داری )

نویسندگان: هما بقائی , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طالبی با نام علمی از مهمترین محصولات جالیزی است که سطح زیر کشت بالایی را در ایران به خصوص استان خراسان به خود اختصاص داده است. دانه طالبی دارای ارزش تغذیه ای زیادی بوده و حاوی بسیاری از ترکیبات سلامتی زا مانند اکثر اسید های آمینه ضروری و اغلب اسید های چرب غیر اشباع است. در حال حاضر به جز بذر اصلاح شده این دانه که جهت کاشت توسط جهاد کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار میگیرد استفاده مفید دیگری از آن به عمل نیامده و لذا بخش عمده ای از ضایعات غذایی را تشکیل میدهد.عصاره....

کلمات کلیدی

, دانه طالبی , عصاره , نوشیدنی سلامتی زا , ویژگی های تغذیه ای , فرمولاسیون نوشیدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014478,
author = {بقائی, هما and شهیدی, فخری and وریدی, محمدجواد and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داری},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2009},
volume = {13},
number = {47},
month = {May},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {411--420},
numpages = {9},
keywords = {دانه طالبی ، عصاره ، نوشیدنی سلامتی زا ، ویژگی های تغذیه ای ، فرمولاسیون نوشیدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داری
%A بقائی, هما
%A شهیدی, فخری
%A وریدی, محمدجواد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2009

[Download]