هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند )

نویسندگان: علی اکبر هاشمی جواهری , ناصر محمدرحیمی , احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این مطالعه ، تعیین اثر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند می باشد.

کلمات کلیدی

, تعادل ایستا, تعادل پویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014483,
author = {هاشمی جواهری, علی اکبر and محمدرحیمی, ناصر and ابراهیمی عطری, احمد},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعادل ایستا- تعادل پویا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A محمدرحیمی, ناصر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2010

[Download]