هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02

عنوان : ( تاثیر 6 هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده )

نویسندگان: آرش سعادت نیا , امیر رشیدلمیر , عباس قنبری نیاکی , احمد ابراهیمی عطری , فاطمه رهبری زاده , محمود دلفان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر 6 هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده

کلمات کلیدی

تمرینات کشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014484,
author = {سعادت نیا, آرش and رشیدلمیر, امیر and عباس قنبری نیاکی and ابراهیمی عطری, احمد and فاطمه رهبری زاده and دلفان, محمود},
title = {تاثیر 6 هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرینات کشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر 6 هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده
%A سعادت نیا, آرش
%A رشیدلمیر, امیر
%A عباس قنبری نیاکی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A فاطمه رهبری زاده
%A دلفان, محمود
%J هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2010

[Download]