هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02

عنوان : ( تاثیر برنامه تمرین در آب بر قدرت عضلانی اندام تحتانی و توان راه رفتن مردان سالمند )

نویسندگان: ناصر محمدرحیمی , علی اکبر هاشمی جواهری , احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر برنامه تمرین در آب بر قدرت عضلانی اندام تحتانی و توان راه رفتن مردان سالمند

کلمات کلیدی

تمرین در آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014488,
author = {محمدرحیمی, ناصر and هاشمی جواهری, علی اکبر and ابراهیمی عطری, احمد},
title = {تاثیر برنامه تمرین در آب بر قدرت عضلانی اندام تحتانی و توان راه رفتن مردان سالمند},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرین در آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر برنامه تمرین در آب بر قدرت عضلانی اندام تحتانی و توان راه رفتن مردان سالمند
%A محمدرحیمی, ناصر
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2010

[Download]