هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02

عنوان : ( تاثیر تمرین در آب و خشکی بر تعادل زنان سالمند )

نویسندگان: زهرا عرب نرمی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , محمد مسافری ضیاءالدینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تمرین در آب و خشکی بر تعادل زنان سالمند

کلمات کلیدی

, تعادل, زنان سالمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014490,
author = {عرب نرمی, زهرا and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and محمد مسافری ضیاءالدینی},
title = {تاثیر تمرین در آب و خشکی بر تعادل زنان سالمند},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعادل- زنان سالمند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تمرین در آب و خشکی بر تعادل زنان سالمند
%A عرب نرمی, زهرا
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A محمد مسافری ضیاءالدینی
%J هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2010

[Download]