دومین همایش نانو بیوتکنولوژی , 2010-01-07

عنوان : ( تولید و بررسی اثر آنتی باکتریایی نانوکامپوزیت های مس پلیمر (پلی اتیلن خطی) )

نویسندگان: عطیه رزاقی بهار , محمدتقی حامدموسویان , پیمان ولی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به مطالعه اثر آنتی باکتریایی نانوکامپوزیت های مس پلیمر بر روی دو با کتری اشرشیاکلی (گرم منفی) و استافیلوکوکوس اورئوس (گرم مثبت) می پردازیم به این منظور ابتدا نانو کامپوزیت های مس پلیمر را به روش محلولی تهیه کرده که طی آن ابتدا یک محلول کلوئیدی از نانو ذرات مس و زایلن (حلال) توسط اولتراسوند پراب تولید شد و سپس وارد فاز پلیمری (پلی اتیلن) گردید. نتایج پارتیکل سایز محلول کلوئیدی نشان داد که متوسط اندازه ذرات مس درون محلول 70nm می باشد. سپس به روش کدورت سنجی اثر بیولوژیکی نانو ذرات مس بر روی دو باکتری ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد، اثر ضد باکتری نانو ذرات مس بر روی باکتری گرم مثبت بیشتر از گرم منفی می باشد.

کلمات کلیدی

, اثر آنتی باکتریایی, نانوکامپوزیت های مس پلیمر (پلی اتیلن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014492,
author = {عطیه رزاقی بهار and حامدموسویان, محمدتقی and پیمان ولی پور},
title = {تولید و بررسی اثر آنتی باکتریایی نانوکامپوزیت های مس پلیمر (پلی اتیلن خطی)},
booktitle = {دومین همایش نانو بیوتکنولوژی},
year = {2010},
location = {جویبار, ايران},
keywords = {اثر آنتی باکتریایی، نانوکامپوزیت های مس پلیمر (پلی اتیلن خطی)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید و بررسی اثر آنتی باکتریایی نانوکامپوزیت های مس پلیمر (پلی اتیلن خطی)
%A عطیه رزاقی بهار
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A پیمان ولی پور
%J دومین همایش نانو بیوتکنولوژی
%D 2010

[Download]