هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02

عنوان : ( مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و استخوان ران دوچرخه سواران حرفه ای و افراد غیر ورزشکار )

نویسندگان: عباس مال اندیش , آویسا رمضانی , احمد ابراهیمی عطری , کاظم نزاکتی علیزاده , رضا خان زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014495,
author = {مال اندیش, عباس and رمضانی, آویسا and ابراهیمی عطری, احمد and نزاکتی علیزاده, کاظم and خان زاده, رضا},
title = {مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و استخوان ران دوچرخه سواران حرفه ای و افراد غیر ورزشکار},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تراکم استخوانی- دوچرخه سواران حرفه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و استخوان ران دوچرخه سواران حرفه ای و افراد غیر ورزشکار
%A مال اندیش, عباس
%A رمضانی, آویسا
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A نزاکتی علیزاده, کاظم
%A خان زاده, رضا
%J هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2010

[Download]