چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران , 2009-10-27

عنوان : ( تعیین آستانه تغییرات برگشت ناپذیر در اکوسیستم های مرتعی (مطالعه موردی: علفزارهای منطقه تندوره، شمال خراسان) )

نویسندگان: کمال الدین ناصری , غلامعلی حشمتی , عبدالرسول سلمان ماهینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به روش استفاده از شاخص های اکولوژیک در پوشش گیاهی و خاک جهت تعیین آستانه های اکولوژیک در گراسلندهای شمال خراسان و استفاده از داده های بدست آمده جهت مدیریت مراتع می پردازد.

کلمات کلیدی

, آستانه تغییرات, سلامت مرتع, علفزار, تندوره, شمال خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014499,
author = {ناصری, کمال الدین and غلامعلی حشمتی and عبدالرسول سلمان ماهینی},
title = {تعیین آستانه تغییرات برگشت ناپذیر در اکوسیستم های مرتعی (مطالعه موردی: علفزارهای منطقه تندوره، شمال خراسان)},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران},
year = {2009},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آستانه تغییرات، سلامت مرتع، علفزار، تندوره، شمال خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین آستانه تغییرات برگشت ناپذیر در اکوسیستم های مرتعی (مطالعه موردی: علفزارهای منطقه تندوره، شمال خراسان)
%A ناصری, کمال الدین
%A غلامعلی حشمتی
%A عبدالرسول سلمان ماهینی
%J چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران
%D 2009

[Download]