سومین همایش علمی پژوهشی قارچهای خوراکی ایران , 2007-12-11

عنوان : ( بررسی انباشت کروم در قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپوروس وارتباط آن با جذب سدیم و پتاسیم در محیط های کشت آزمایشگاهی )

نویسندگان: هیلدا بشارت , محمود ذکائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر غلظت های مختلف کروم بر رشد

کلمات کلیدی

قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپوروس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014512,
author = {بشارت, هیلدا and ذکائی, محمود},
title = {بررسی انباشت کروم در قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپوروس وارتباط آن با جذب سدیم و پتاسیم در محیط های کشت آزمایشگاهی},
booktitle = {سومین همایش علمی پژوهشی قارچهای خوراکی ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپوروس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انباشت کروم در قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپوروس وارتباط آن با جذب سدیم و پتاسیم در محیط های کشت آزمایشگاهی
%A بشارت, هیلدا
%A ذکائی, محمود
%J سومین همایش علمی پژوهشی قارچهای خوراکی ایران
%D 2007

[Download]