همایش ملی دانشجویان زیست شناسی , 2009-07-15

عنوان : ( نقش قارچ های ایجاد کننده پوسیدگی سفید در تجزیه مواد آروماتیک )

نویسندگان: زهرا علیشاهی , محمود ذکائی , حسین عشقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش قارچ های ایجاد کننده پوسیدگی سفید در تجزیه مواد آروماتیک

کلمات کلیدی

نقش قارچ های ایجاد کننده پوسیدگی سفید در تجزیه مواد آروماتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014514,
author = {علیشاهی, زهرا and ذکائی, محمود and عشقی, حسین},
title = {نقش قارچ های ایجاد کننده پوسیدگی سفید در تجزیه مواد آروماتیک},
booktitle = {همایش ملی دانشجویان زیست شناسی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {نقش قارچ های ایجاد کننده پوسیدگی سفید در تجزیه مواد آروماتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش قارچ های ایجاد کننده پوسیدگی سفید در تجزیه مواد آروماتیک
%A علیشاهی, زهرا
%A ذکائی, محمود
%A عشقی, حسین
%J همایش ملی دانشجویان زیست شناسی
%D 2009

[Download]