همایش ملی کنه و بیماریهای ناشی از آن , 2009-10-07

عنوان : ( بررسی وضعیت آلودگی و تغییرات جمعیتی کنه های ایکسودیده در پارک ملی تندوره اسنان خراسان رضوی )

نویسندگان: غلامرضا رزمی , فاطمه رامون ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه میزان شیوع کنه های سخت و تاثیر آن بر روی سلامت حیات وحش پارک ملی تندوره مورد بررسی قرار گرفت . طی مدت دوسال (1386-1387) تعداد 537 کنه با روش پتوکشی از نواحی مختلف پارک ملی تندوره جمع آوری گردید . آنگا ه کنه های جمع آوری شده با استفاده از کلید تشخیص مورد شناسایی قرار گرفتند. فراوانی گونه های کنه ای مشاهده شده به ترتیب : درماسنتور نی وئوس (47.1%) ، رپی سفالوس تورانیکوس (36%) ، درماسنتور راسکمینسیس ( 3.6%) ، هیالوما مارزیناتوم مارزیناتوم ( 5.6%) ، همافیزالیس سولکا تا (3%) و هیالوما اژیپتیم (2.6%) بودند. بالاترین میزان جمغیت کنه بالغ آزاد در سطح مراتع پارک به ترتیب در ماههای اردیبهشت و خرداد به میزان آلودگی 27% و 28% طی مدت دوسال بررسی مشا هده گردید. دراین مطالعه بیشترین جمعیت آلودگی کنه در حاشیه تپه های با پوشش گیاهی مرطوب جمع آوری شد. طی مدت دوسال بررسی ، هیچگونه تلفا ت و یا بیماری ناشی از آلودگی کنه ای دیده نشد.

کلمات کلیدی

, کنه سخت , پارک ملی تندوره , خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014515,
author = {رزمی, غلامرضا and فاطمه رامون},
title = {بررسی وضعیت آلودگی و تغییرات جمعیتی کنه های ایکسودیده در پارک ملی تندوره اسنان خراسان رضوی},
booktitle = {همایش ملی کنه و بیماریهای ناشی از آن},
year = {2009},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {کنه سخت ، پارک ملی تندوره ، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت آلودگی و تغییرات جمعیتی کنه های ایکسودیده در پارک ملی تندوره اسنان خراسان رضوی
%A رزمی, غلامرضا
%A فاطمه رامون
%J همایش ملی کنه و بیماریهای ناشی از آن
%D 2009

[Download]