همایش ملی دانشجویان زیست شناسی , 2009-07-15

عنوان : ( مقایسه بین Xanthoparmelia psoromifera و Xanthoria elegans روی سنگ های موجود در ناحیه جنوب مشهد )

نویسندگان: مرضیه ساجدی , محمود ذکائی , محمد خانه باد , گوهر بهرامیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه بین Xanthoparmelia psoromifera و Xanthoria elegans روی سنگ های موجود در ناحیه جنوب مشهد

کلمات کلیدی

مقایسه بین Xanthoparmelia psoromifera و Xanthoria elegans روی سنگ های موجود در ناحیه جنوب مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014516,
author = {ساجدی, مرضیه and ذکائی, محمود and خانه باد, محمد and بهرامیان, گوهر},
title = {مقایسه بین Xanthoparmelia psoromifera و Xanthoria elegans روی سنگ های موجود در ناحیه جنوب مشهد},
booktitle = {همایش ملی دانشجویان زیست شناسی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {مقایسه بین Xanthoparmelia psoromifera و Xanthoria elegans روی سنگ های موجود در ناحیه جنوب مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه بین Xanthoparmelia psoromifera و Xanthoria elegans روی سنگ های موجود در ناحیه جنوب مشهد
%A ساجدی, مرضیه
%A ذکائی, محمود
%A خانه باد, محمد
%A بهرامیان, گوهر
%J همایش ملی دانشجویان زیست شناسی
%D 2009

[Download]