نخستین سمینار آسیب شناسی انجمن های علمی دانشجویی , 2006-10-31

عنوان : ( بررسی وضع موجود و ارزیابی چالش ها و موانع فراروی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: رضا شجیع , سید امیر رضا حیدری , نصراله جوادیان صراف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و ارزیابی عملکرد آن ها به منظور دستیابی به نقاط قوت، ضعف و شناسایی چالش های پیش رو این انجمن ها بوده است.

کلمات کلیدی

, انجمن های علمی دانشجویی چالش ها, موانع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014546,
author = {شجیع, رضا and حیدری, سید امیر رضا and جوادیان صراف, نصراله},
title = {بررسی وضع موجود و ارزیابی چالش ها و موانع فراروی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {نخستین سمینار آسیب شناسی انجمن های علمی دانشجویی},
year = {2006},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {انجمن های علمی دانشجویی چالش ها، موانع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضع موجود و ارزیابی چالش ها و موانع فراروی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
%A شجیع, رضا
%A حیدری, سید امیر رضا
%A جوادیان صراف, نصراله
%J نخستین سمینار آسیب شناسی انجمن های علمی دانشجویی
%D 2006

[Download]