اولین همایش توانمندیها ،موانع و راهکارهای اشتغال زایی فارع التحصیلان دانشگاهی , 2007-02-26

عنوان : ( نقش فن آوری اطلاعات در کار آفرینی و اشتغال زایی فارع التحصیلان دانشگاهی )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله فن آوری اطلاعات به عنوان موتور محرکی در کار آفرینی و اشتغال زایی فارع التحصیلان دانشگاهی نظر گرفته شده است .هدف از نگارش مقاله تاکید بر نقش فن آوری اطلاعات در در کار آفرینی و اشتغال زایی فارع التحصیلان دانشگاهی در جوامعی است که بخش عظیمی ازآنها علیرغم برخورداری از استعداد و انرژی کافی همچنان از بیکاری رنج می برند.

کلمات کلیدی

, فن آوری اطلاعات, کار آفرینی , اشتغال زایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014570,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {نقش فن آوری اطلاعات در کار آفرینی و اشتغال زایی فارع التحصیلان دانشگاهی},
booktitle = {اولین همایش توانمندیها ،موانع و راهکارهای اشتغال زایی فارع التحصیلان دانشگاهی},
year = {2007},
location = {lمشهد, ايران},
keywords = {فن آوری اطلاعات-کار آفرینی -اشتغال زایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش فن آوری اطلاعات در کار آفرینی و اشتغال زایی فارع التحصیلان دانشگاهی
%A لطیفیان, احمد
%J اولین همایش توانمندیها ،موانع و راهکارهای اشتغال زایی فارع التحصیلان دانشگاهی
%D 2007

[Download]