همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار , 2010-03-03

عنوان : ( اثر سطوح مختلف کود دامی بر ویژگی‌های رشدی و اسانس بابونه Matricaria chamomilla L )

نویسندگان: محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , سیدمحمددانیال سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشت و تولید گیاهان دارویی بدون استفاده از نهاده‌های شیمیایی، تضمین‌کننده سلامت فرآورده‌های حاصل از آنهاست. به‌منظور مطالعه تأثیر کود دامی بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. عوامل مورد مطالعه شامل چهار سطح کود دامی (0، 30، 40 و 50 تن در هکتار) به‌عنوان فاکتور اصلی و پنج نسبت اختلاط با گیاه دارویی همیشه‌بهار (0:100، 25:75، 50:50، 75:25 و 100:0) به‌عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان داد که بین عملکرد ماده خشک بابونه و مصرف کود دامی رابطه معنی‌داری وجود نداشت، همچنین سطح برگ بابونه تحت تأثیر کود دامی قرار نگرفت. با افزایش سهم بابونه در مخلوط با همیشه‌بهار، سطح برگ، تولید ماده خشک و تولید بذر بابونه به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. میزان کامازولن اسانس با شاخص سطح برگ همبستگی مثبت و با میزان تولید بذر همبستگی منفی نشان داد. نتایج این آزمایش نشان داد که با ترکیب 50 درصد یا کمتر بابونه در مخلوط با همیشه‌بهار و مصرف کود دامی، می‌توان سیستم مناسبی جهت تولید بابونه با تأکید بر نهاده‌های طبیعی فراهم ساخت، به‌طوری‌که بدون مصرف نهاده‌های شیمیایی، میزان مطلوبی از کامازولن قابل استحصال باشد.

کلمات کلیدی

, کود آلی, کامازولن بابونه, کالندولا, کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014604,
author = {جهان, محسن and نصیری محلاتی, مهدی and سالاری, سیدمحمددانیال},
title = {اثر سطوح مختلف کود دامی بر ویژگی‌های رشدی و اسانس بابونه Matricaria chamomilla L},
booktitle = {همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار},
year = {2010},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کود آلی، کامازولن بابونه، کالندولا، کشت مخلوط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف کود دامی بر ویژگی‌های رشدی و اسانس بابونه Matricaria chamomilla L
%A جهان, محسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A سالاری, سیدمحمددانیال
%J همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار
%D 2010

[Download]