نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08

عنوان : ( بررسی تاثیر اندازه ی گام بر روی تلفات یک کسکید از پره های توربین و مقایسه ی آن با معیار تجربی سویفل )

نویسندگان: علیرضا تیمورتاش , محمدحسین وهاب زاده کلخوران , محمدرضا مه پیکر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر فاصله ی گام بین دو پره از توربین سبب جابجایی ناحیه شوک و درنتیجه موجب تغییر مقدار افت فشار سکون در طول مسیرجریان بین پره- های توربین میگردد؛ از اینرو بر مقدار بازده کسکید تاثیرگذار است. در این مقاله سعی براین است که با تغییر گام و جابجایی الگوی شوکها، تلفات ترمودینامیکی را کاهش داده و گام مناسب را یافته و درنهایت با نتایج تجربی سویفل مقایسه نماییم. لازم به ذکر است که در اینجا از حل عددی معادلات دوبعدی اویلر به روش حجم محدود وزمان پیمایشی جیمسون با فرمول بندی مرکز سلولی کمک گرفته ایم. در ادامه به بررسی نمودارهای تلفات فشاری و راندمان کسکید پرداخته و درنهایت نتایج بدست آمده را با نتایج تجربی سویفل مقایسه نموده و به این نتیجه رسیده ایم که تفاوت راندمان حاصل از ضریب تجربی سویفل که برای یافتن گام بهینه ارائه شده، با راندمان ماکزیمم حاصل از روش جیمسون اختلاف ناچیزی دارد.

کلمات کلیدی

, اندازه گام – کسکید , جیمسون , تلفات ترمودینامیکی , سویفل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014611,
author = {تیمورتاش, علیرضا and وهاب زاده کلخوران, محمدحسین and مه پیکر, محمدرضا},
title = {بررسی تاثیر اندازه ی گام بر روی تلفات یک کسکید از پره های توربین و مقایسه ی آن با معیار تجربی سویفل},
booktitle = {نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2010},
location = {نهران, ايران},
keywords = {اندازه گام – کسکید - جیمسون - تلفات ترمودینامیکی -سویفل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اندازه ی گام بر روی تلفات یک کسکید از پره های توربین و مقایسه ی آن با معیار تجربی سویفل
%A تیمورتاش, علیرضا
%A وهاب زاده کلخوران, محمدحسین
%A مه پیکر, محمدرضا
%J نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2010

[Download]