دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (2), سال (2008-2) , صفحات (329-330)

عنوان : ( ترمذی حکیم )

نویسندگان: علی اشرف امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیان دیدگاه عرفانی ترمذی و جایگاه وی در تاریخ تصوف

کلمات کلیدی

, ترمذی , ختم الاولیا ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014623,
author = {اشرف امامی, علی},
title = {ترمذی حکیم},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2008},
volume = {2},
month = {February},
issn = {0000-0004},
pages = {329--330},
numpages = {1},
keywords = {ترمذی - ختم الاولیا - التصوف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترمذی حکیم
%A اشرف امامی, علی
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2008

[Download]