دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد, دوره (2), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (67-73)

عنوان : ( ارزیابی معاینات درمانگاهی در تشخیص تفریقی لنگش اسب ناشی از دستگاه ناویکولار و یا سایر قسمت های کف دستی و پاشنه سم )

نویسندگان: کامران سرداری , حسام الدین سیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دستگاه نویکولار، لنگش، اسب

کلمات کلیدی

, دستگاه نویکولار, لنگش, اسب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014632,
author = {سرداری, کامران and سیفی, حسام الدین},
title = {ارزیابی معاینات درمانگاهی در تشخیص تفریقی لنگش اسب ناشی از دستگاه ناویکولار و یا سایر قسمت های کف دستی و پاشنه سم},
journal = {دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد},
year = {2009},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {028X-2008},
pages = {67--73},
numpages = {6},
keywords = {دستگاه نویکولار، لنگش، اسب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی معاینات درمانگاهی در تشخیص تفریقی لنگش اسب ناشی از دستگاه ناویکولار و یا سایر قسمت های کف دستی و پاشنه سم
%A سرداری, کامران
%A سیفی, حسام الدین
%J دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
%@ 028X-2008
%D 2009

[Download]