ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2009-07-28

عنوان : ( نتایج حاصل از بی حسی موضعی جهت تشخیص جراحات قسمت های انتهایی اندام های حرکتی قدامی در اسب )

نویسندگان: حسین کاظمی مهرجردی , کامران سرداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جراحات ساختارهای واقع در جعبه شاخی سم اندام قدامی معمول ترین علت لنگش در اسبان می باشد. در مطالعه ای که بر روی 43500 اسب مبتلا به لنگش در انگلستان صورت گرفت، مشخص شد در 30 درصد موارد علت لنگش اسبان، سم و ساختارهای واقع در آن می باشد (1). در مطالعه اخیر مشخص گردید که در یک سوم اسبان مبتلا به لنگش مزمن، استخوان ناویکولار عامل اصلی لنگش می باشد (1). لنگش به خاطر جراحات ناحیه مفصل قلمی بند انگشتی هم بسیار معمول می باشد. در مطالعه اخیر که بر روی علل لنگش در اسبان نژادهای مختلف صورت گرفت، آماس و التهاب لایه سینوویال و یا استئوآرتریت مفصل قلمی بند انگشتی به عنوان یکی از ده علل معمول لنگش در تمام اسبان مسابقه ای در نظر گرفته شد (2). تشخیص لنگش به معاینه بالینی کامل و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پاسخ به بی حسی موضعی بستگی دارد که البته در صورت لزوم می توان از روش تصویربرداری مناسب جهت تشخیص قطعی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, بی حسی موضعی, اندام حرکتی قدامی, لنگش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014637,
author = {کاظمی مهرجردی, حسین and سرداری, کامران},
title = {نتایج حاصل از بی حسی موضعی جهت تشخیص جراحات قسمت های انتهایی اندام های حرکتی قدامی در اسب},
booktitle = {ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بی حسی موضعی، اندام حرکتی قدامی، لنگش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نتایج حاصل از بی حسی موضعی جهت تشخیص جراحات قسمت های انتهایی اندام های حرکتی قدامی در اسب
%A کاظمی مهرجردی, حسین
%A سرداری, کامران
%J ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2009

[Download]