پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری, دوره (1), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (69-87)

عنوان : ( بررسی درجه بلوغ الکترونیک و رابطه آن با سطوح خدمات الکترونیک )

نویسندگان: آذر کفاش پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لازمه توانمندی سازمانها و مراکز جهت ارائه بهترین خدمات با بیشترین بازدهی و مطابق با تقاضاهای مردم علاوه بر لایه‌های فنی و زیرساخت‌ها که بسیار مهم است(ایمیلیا کانچوا،2002)،الزام توجه دو بعدی به نحوه ارائه خدمات الکترونیک است؛ هدف از این پژوهش تاکید بر پرهیز از توجه انتزاعی به ارائه انواع خدمات الکترونیک (انتشار اطلاعات،اتوماسیون ،پورتال ها،خدمات جامع و تبادلات کامل)(شارون اس داوز،2006)وتوجه به تناسب این خدمات با درجه بلوغ الکترونیک(گروه مشاوران امیساری،2006) (محدود،اولیه ،برنامه ریزی شده،نهادینه شده و درک شده ) می باشد که میتواند موجب ارائه زیرا این دو بعد با یکدیگر رابطه متقابل دارند.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی ، پیمایشی و تحلیلی بوده است و نتایج حاصله نشان می دهد که بین مراحل مختلف بلوغ و سطوح خدمات الکترونیک در مراکز ارائه دهنده خدمات الکترونیک در شهر مشهد رابطه متقابل وجود دارد ضمن آنکه ارائه خدمات الکترونیک مرتبه بالاتر نیازمند عبور از مرحله بلوغ بالاتر نیز می باشد . عدم توجه به این رابطه و چگونگی این رابطه مانع دستیابی به اهداف ارائه خدمات مشتری پسند(سند فرابخشی بهینه سازی تشکیلات دولت و..،1383) واثربخش به آحاد مردم توسط دولت خواهد شد.

کلمات کلیدی

, انتشار اطلاعات , اتوماسیون , پورتال , خدمات جامع , تبادلات کامل , محدود , اولیه , برنامه‌ریزی شده , نهادینه شده درک شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014643,
author = {کفاش پور, آذر},
title = {بررسی درجه بلوغ الکترونیک و رابطه آن با سطوح خدمات الکترونیک},
journal = {پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2252-0570},
pages = {69--87},
numpages = {18},
keywords = {انتشار اطلاعات ، اتوماسیون ، پورتال ، خدمات جامع ، تبادلات کامل ، محدود ،اولیه ، برنامه‌ریزی شده ، نهادینه شده درک شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی درجه بلوغ الکترونیک و رابطه آن با سطوح خدمات الکترونیک
%A کفاش پور, آذر
%J پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری
%@ 2252-0570
%D 2009

[Download]