اولین همایش تخصصی مدیریت ورزشی , 2008-06-14

عنوان : ( بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر موفقیت در جذب مخاطبین ورزشی بر اساس مدل اسپرت )

نویسندگان: محمد رمضانی علوی , جعفر خوشبختی , محمد کشتی دار , آذر کفاش پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر موفقیت در جذب مخاطبین ورزشی بر اساس مدل اسپرت پرداخته شده است روش تحقیق اکتشافی و سپس توصیفی -تحلیلی می باشد مولفه های ترفیع و رکورد و امکانات در نتایج بالاترین امتیازات را به خود اختصاص دادند و مولفه های نوع ورزش و عملیات تایری ندارند.

کلمات کلیدی

, باراریابی ورزشی, مدل اسپرت, آمیخته بازاریابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014645,
author = {محمد رمضانی علوی and جعفر خوشبختی and محمد کشتی دار and کفاش پور, آذر},
title = {بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر موفقیت در جذب مخاطبین ورزشی بر اساس مدل اسپرت},
booktitle = {اولین همایش تخصصی مدیریت ورزشی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {باراریابی ورزشی-مدل اسپرت- آمیخته بازاریابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر موفقیت در جذب مخاطبین ورزشی بر اساس مدل اسپرت
%A محمد رمضانی علوی
%A جعفر خوشبختی
%A محمد کشتی دار
%A کفاش پور, آذر
%J اولین همایش تخصصی مدیریت ورزشی
%D 2008

[Download]