اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27

عنوان : ( بررسی اثر هیومیک اسید و سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم گندم(چمران و آذر) )

نویسندگان: محمدبهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا احیائی , علی نوروزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر هیومیک اسید بر برخی شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط وجود تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی انجام شد. فاکتور های آزمایش شامل دو رقم گندم (چران و آذر) ، سطوح مختلف هیومیک اسید .......

کلمات کلیدی

, تحریک هورمونی , جوانه زنی, سیستم ریشه ای, هیومیک اسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014658,
author = {امیری, محمدبهزاد and رضوانی مقدم, پرویز and احیائی, حمیدرضا and نوروزیان, علی},
title = {بررسی اثر هیومیک اسید و سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم گندم(چمران و آذر)},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تحریک هورمونی ، جوانه زنی، سیستم ریشه ای، هیومیک اسید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر هیومیک اسید و سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم گندم(چمران و آذر)
%A امیری, محمدبهزاد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A احیائی, حمیدرضا
%A نوروزیان, علی
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]